Childhood Emotional Neglect (.C.E.N.)

Childhood Emotional Neglect, ook wel  C.E.N. genoemd, treedt op wanneer je ouders er niet in slagen om in jouw emotionele behoeftes als opgroeiend kind te voorzien. Dit uit zich in het onvoldoende spiegelen, valideren en bekrachtigen van jouw gevoelens, behoeftes, grenzen en wensen. Wanneer je ouders dit vaak genoeg nalaten, krijg je als kind continu de boodschap dat je er niet toe doet, dat je gevoelens er niet mogen zijn en dat JIJ er niet mag zijn in wie je bent. 

 

De term Childhood Emotional Neglect is voor het eerst gebruikt door dr. Jonice Webb in haar boek Running on Empty uit 2012. 

 

Een paar voorbeelden van Childhood Emotional Neglect:

 • Je komt als puber balend thuis uit school omdat je ruzie hebt gemaakt met je vriendinnen. Je moeder zegt tegen je dat je je er niet druk om moet maken, dat het vast weer over gaat en dat je nu maar aan de slag moet met je huiswerk. 
 • Als tiener zit je hele dag op je kamer omdat je je eenzaam en ongezien voelt. Geen van je ouders merken dit op en vragen  of er iets aan de hand is met jou.
 • Als peuter ben je gevallen van je loopfiets. Je rent huilend naar mama. Mama is aan de telefoon, zegt dat je je niet moet aanstellen en dat je weer moet gaan fietsen. 

 

C.E.N. heeft ernstige gevolgen voor je volwassen leven en leidt vaak tot de ontwikkeling van codependentie. Voor de buitenwereld is C.E.N. meestal niet te zien, omdat het een gebrek is in de opvoeding, niet iets dat duidelijk aantoonbaar is. In materiele zin ontbreekt het jou als opgroeiende kind vaak aan niets. Je zal als opgroeiend kind dat C.E.N. ervaart merken dat er iets niet klopt, zonder dat je je de vinger erop te kunnen leggen. Dat is de reden dat je als kind geneigd bent de schuld bij jezelf te zoeken en de overtuiging aan zult nemen dat er iets mis is met jou. 

 

Symptomen van Childhood Emotional Neglect

C.E.N. is te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Gevoelens van innerlijke leegte;
 • Gevoelens van eenzaamheid;
 • Gevoelens van onwaardigheid;
 • Extreem zelfkritisch;
 • Moeite met voelen, identificeren en benoemen van gevoelens;
 • Moeite hebben met afhankelijkheid en hulp vragen;
 • Weinig tot geen verbinding ervaren met anderen;
 • Verslavingsgevoeligheid;
 • Een onduidelijk zelfbeeld.

Gevoelens van innerlijke leegte
Gevoelens van innerlijke leegte komen tot uiting in een naar gevoel van niet in verbinding staan met jezelf, niet weten wat je behoeftes, grenzen of wensen zijn. 

 

Gevoelens van eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid uiten zich in het je niet verbonden voelen met andere mensen. Vaak overheerst het gevoel dat je er alleen voor staat, zonder steun, liefde en bevestiging van andere mensen. 

 

Gevoelens van onwaardigheid
Gevoelens van onwaardigheid komen tot uiting in het gevoel dat je het niet waard bent om van te houden, dat je er niet toe doet.  

 

Extreem zelfkritisch
Doordat er weinig bevestiging en bekrachtiging is van de ouders wanneer je opgroeit met C.E.N., leer je als kind jezelf niet te waarderen. Je krijgt het gevoel dat je zelf iets fout doet en ontwikkelt hierdoor vaak een extreem kritische innerlijke criticus.

 

Moeite met voelen, identificeren en benoemen van gevoelens
Wanneer je opgroeit met C.E.N. heb je vaak niet leren voelen. Dit maakt het op volwassen leeftijd moeilijk om je eigen gevoelens te identificeren en te benoemen. Daarnaast wordt echt voelen vaak als onveilig ervaren, omdat gevoelens in jouw jeugd vaak werden afgedaan als onzinnig. 

 

Moeite hebben met gepaste afhankelijkheid en hulp vragen
Wanneer je opgroeit met C.E.N. heb je geen gezonde afhankelijkheid van je ouders ervaren. Vaak ervaarde je de afhankelijkheid van je ouders als onveilig en bedreigend. Daardoor heb je niet kunnen leren wat gepaste afhankelijkheid is in vriendschappen en relaties. Wanneer je bent opgegroeid met C.E.N. ben je geneigd je óf totaal afhankelijk op te stellen óf totaal onafhankelijk, zonder tussenweg.

 

Weinig tot geen verbinding ervaren met anderen
Doordat er weinig tot geen verbinding is met jezelf, kun je vaak ook weinig tot geen echte verbinding aan gaan met anderen. De allereerste hechtingsverbinding die je als kind met je ouders aangaat, heb je als onveilig ervaren. Hierdoor heb je vaak onbewust weinig tot geen vertrouwen in andere mensen.

 

Verslavingsgevoeligheid
Als kind dat is opgegroeid met C.E.N. heb je niet ervaren dat gevoelens veilig zijn. Je zult geneigd zijn je gevoelens weg te maken wanneer ze te heftig of te overweldigend zijn. Dit zorgt voor verslavingsgevoeligheid, omdat verslavingen overweldigende gevoelens in eerste instantie weg kunnen maken. Bij verslavingen kun je denken aan verslaving aan drank, drugs, eten, werk, seks, sport of relaties. 

 

Een onduidelijk zelfbeeld
Wanneer je opgroeit met C.E.N. heb je niet de kans gekregen om jezelf te leren kennen, omdat je niet leert in contact te staan met jezelf en je eigen gevoelens, behoeftes, wensen en grenzen. Hierdoor weet je op volwassen leeftijd vaak niet waar je blij van wordt, wat je leuk vindt, wat niet, wat je sterke en minder sterke punten zijn. Je bent geneigd je als een kameleon aan te passen aan anderen en kunt vaak moeilijk bij jezelf blijven.  

 

De gevolgen van Childhood Emotional Neglect
Het is van groot belang dat je als kind leert om te gaan met je gevoelens. Dat je leert voelen en dat je jouw gevoelens kunt gebruiken als je innerlijke kompas. Je leert je dan als het ware te verbinden met jezelf, met je behoeftes, grenzen en wensen, die je vervolgens kunt communiceren naar anderen. Dit zorgt voor verbinding. Wanneer je bent opgegroeid met C.E.N. heb je niet leren vertrouwen op je gevoelens en je intuïtie ben je losgeraakt van je innerlijke gevoelswereld. Je hebt daarentegen geleerd je gevoelens weg te maken op allerlei manieren.  

Daarnaast heb je niet geleerd jezelf te valideren en bevestigen, omdat je ouders dat niet deden. Dit zorgt er voor dat je behoefte hebt aan bevestiging van anderen en een bewijsdrang om je bestaanswaarde aan te tonen. Vaak handel je niet vanuit je eigen gevoelens, behoeftes, wensen en grenzen. Hier ligt codependentie op de loer: doordat je jezelf niet kunt bevestigen en valideren ben je daarvan afhankelijk van jouw naasten.

De gevolgen van C.E.N. aan niet vanzelf over. Gepaste hulp kan een uitkomst zijn bij het leren voelen en leren communiceren en uitdragen van jouw gevoelens, behoeftes, grenzen en wensen. 

 

Mijn artikel staat tevens gepubliceerd op:

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/186348-codependentie-en-childhood-emotional-neglect-cen.html 

 

© 2018 - 2022 Denise Hagmeijer, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.

 

Bronvermelding:

 • https://blogs.psychcentral.com/childhood-neglect/2017/07/7-signs-you-grew-up-with-childhood-emotional-neglect/
 • https://sharonmartincounseling.com/childhood-emotional-neglect/
 • http://www.drjonicewebb.com/

Maak jouw eigen website met JouwWeb