Het ontstaan van codependentie

Wanneer ouders langdurig emotioneel onbeschikbaar zijn voor een opgroeiend kind, zorgt dat voor enorme gevoelens van onveiligheid bij het opgroeiende kind. Het kind groeit op in een ongezonde, voor hem destructieve gezinssituatie, waarin het niet leert te vertrouwen op zichzelf, simpelweg omdat het kind niet op zijn ouders kan vertrouwen. Een opgroeiend kind heeft het vertrouwen nodig dat zijn ouders voorzien in zijn behoeftes van veiligheid, stabiliteit, vertrouwen en bevestiging, om als reflectie daarop zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zelfvertrouwen ontwikkelt zich namelijk als een reflectie van het vertrouwen dat het kind in zijn ouders heeft, het vertrouwen dat de ouders in hun kind hebben en het vertrouwen dat ouders aan hun kind geven.  Wanneer ouders niet voorzien in de behoeftes aan veiligheid, stabiliteit, vertrouwen en bevestiging van hun opgroeiende kind, zal het kind als copingmechanisme zich gaan afstemmen op de behoeftes van zijn ouders om hierin te gaan voorzien. Het idee daarachter is dat wanneer er is voorzien in de behoeftes van de ouders, er ruimte zal komen voor de behoeftes van het kind. Dit is het begin van codependentie. 


Een andere reden waardoor iemand codependentie kan ontwikkelen is in relatie met een narcist.